Grafiikka kirjoitettuna tinamaisesti seinään

Yritysilme ja brändi

Yritysilme tai yrityskuva tarkoittaa yrityksen identiteettiä eli kaikkea sitä, millä yritys esittelee itsensä markkinoille, asiakkaille ja sijoittajille. Se käsittää mm. nimen, logon, käytetyn väripaletin, typografian, kuvituksen, sivujen asettelun, tuoteasettelun ja mainostuksen. Yritysilme siis määrittelee, millaisen kuvan yritys haluaa antaa itsestään.

Valkohatun yritysilme koostuu muun muassa logosta ja väripaletista

Brändi on yritys, palvelu tai tuote, joka saavuttamansa lisäarvonsa vuoksi erottuu markkinoilla. Brändi muodostuu kuluttajien mielikuvien pohjalta, mutta mielikuvien muodostumiseen yritys voi itse vaikuttaa rakentamalla brändi-identiteettiä. Brändi-identiteetillä siis tarkoitetaan yrityksen, palvelun tai tuotteen itse muodostamaa kuvaa itsestään. Se sisältää samat ydinasiat kuin yritysilmekin, mutta sillä erolla, että ne kohdistuvat johonkin yrityksen palveluun, tuotteeseen tai ideaan.

Yrityksellä voi siis olla useita brändejä ja useita brändi-identiteettejä, jotka kuitenkin pohjautuvat tai tukeutuvat yritysilmeeseen. Näitä kaikkia on tärkeätä pohtia perusteellisesti, kun halutaan tosissaan erottautua kilpailijoista. Tämän kaiken rakentaminen vaatii pelisilmää ja graafista suunnittelutaitoa, mikä onkin merkittävin tekijä yritysilmeen ja brändin luomisessa. Näiden lisäksi on hyvä tiedostaa psykologiset seikat, jotka vaikuttavat ihmisten muodostamiin mielikuviin.

Tarjoamme ja autamme yrityksiä rakentamaan haluttuja lopputuloksia niin yritysilmeen kuin brändienkin suhteen. Yritysilmettä miettiessä on hyvä vastata kysymyksiin: Mikä on yrityksesi kohderyhmä? Mitä haluat yrityksesi viestittävän kohderyhmällesi? Ja keitä ovat kilpailijat ja millä tavoin voisit erottua heistä?

Digitaalinen media

Logot

Suunnittelemme ja toteutamme logoja yrityksille. Logo on tärkein osa brändiä ja siihen kannattaa panostaa huolella. Hyvin toimiva logo painautuu asiakkaiden mieliin ja luo positiivisia ja ennalta suunniteltuja mielikuvia. Logosuunnittelu aloitetaan yhteisellä keskustelulla, jonka jälkeen tuotamme muutaman kappaleen logoehdotuksia ja tarjoamme mahdollisuuden muutoksiin. Lopputulos toimitetaan digitaalisessa muodossa korkearesoluutioisena kuvana (SVG-, PNG- ja JPG-muodoissa) sekä tarvittaessa asiakkaan haluamina kokoina. Hinta määräytyy tehdyn työmäärän mukaisesti, mutta kokonaishinta voidaan sopia etukäteen. Hinnat alkaen 300€ (alv 0%).

Ilmaiset kuvat ja stokkikuvat

Tarvittaessa etsimme sopivat grafiikat verkkosivuja tai muuta materiaalia varten ilmaisista ja maksullisista lähteistä. Tämä on edullisin vaihtoehto, mutta ei tarjoa personoitua ilmettä, koska samoja kuvia käytetään useissa eri paikoissa. Lopputulos on usein epäedullinen ilman erillistä muokkausta ja siksi näitä voidaan suositella lähinnä blogikirjoituksiin, kun halutaan nopeasti itse valita jokin kuva kirjoituksen yhteyteen. Hinnat vaihtelevat kuvakoon ja lähteen mukaan ilmaisesta muutamiin kymmeniin euroihin kuvaa kohden.

Persoonalliset valokuvat

Tarjoamme valokuvauspalvelua ja voimme kuvata tuotteesi, yrityksesi, henkilöstösi tai muuta tarvittavaa materiaalia. Ammattitaitoisesti otetut, käsitellyt ja tarpeita varten luodut valokuvat erottuvat aina edukseen. Tällöin annetaan osaavampi kuva asiakkaille, mikä kannattaa ottaa huomioon myyntiä edistävänä tekijänä. Katso lisätietoja valokuvauksestamme.

Kuvankäsittely

Voimme muokata valokuvia tai muuta grafiikkaa ja muodostaa olemassa olevien materiaalien pohjalta erilaisia ratkaisuja. Verkkosivuille tarvitaan yleensä grafiikkaa, ja tämä onnistuu edullisemmin muokkaamalla ilmaisia, ennestään omistettuja tai muualta ostettuja kuvia hieman erilaisemmiksi. Hyödyntämällä kuvankäsittelypalvelua voidaan grafiikkaa luoda edullisemmin, mutta kuitenkin persoonallisemmin. Kuvankäsittelyssä käytämme normaalisti tuntihintaista graafisen suunnittelun veloitusta.

Piirtolevy graafisen suunnitelun apuna

Digitaalinen grafiikka

Nettisivuille ja digitaaliseen markkinointiin halutaan usein omaperäistä grafiikkaa. Voimme luoda tarkoituksiin sopivaa grafiikkaa, olipa sitten kyse sivuille tarvittavasta herokuvasta, somebannerista, sähköpostimainoksesta tai jostakin muusta. Hyvä grafiikka vaikuttaa mielikuviin ja lisää kiinnostavuutta, mikä usein johtaa siihen, että asiakas viihtyy sen parissa pitempään. Kannattaa muistaa, että asiakkaan viihtyminen sivuilla kasvattaa sekä myyntiä että nostaa hakukonesijoitusta.

PowerPoint-esitykset

Tarvitsetko kunnollisia slideja yritysesittelyä varten? Meiltä saat yritysilmeesi mukaan tehdyt PowerPoint-esitykset. Käytämme näissä digitaalisen grafiikan tuntihinnoittelua, mutta halutessasi voidaan sopia myös kiinteästä könttäsummasta.

Printtimedia

Robotti maalailemassa

Yritysesitteet ja flyerit

Suunnittelemme ja toteutamme erilaisia suoramediatuotteita, kuten esitteitä, flyereita, postikortteja, asiakaskirjeitä ja muita markkinointimateriaaleja. Luomme yrityksesi ilmeeseen sopivat mainokset, joita voit lähettää tai antaa kohderyhmällesi.

Käyntikortit ja kanta-asiakaskortit

Erottautuva käyntikortti jää talteen mahdollisen asiakkaan lompakkoon, kun taas tylsemmät viskataan nopeasti pois. Kanta-asiakaskortit puolestaan houkuttelevat asiakkaita uusintaostoksille.

Rullatarrat sekä muut mainosmateriaalit

Suunnittelemme tarroja, joilla tuotteesi erottuu joukosta. Tarvittaessa teemme myös muita markkinointimateriaaleja.

Graafisen suunnittelun tuntihintamme on 80€/h (alv 0%).