Kotisivut suunnitteilla paperilla ja rakentumassa tietokoneella.
Avaa/Sulje minikartta Palauta normaali tekstikoko Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Artikkelit > Kotisivut yritykselle

Kotisivut yritykselle

Vesa Viljanen Vesa Viljanen 23.1.2019 / päivitetty 22.2.2020 Lukuaika 18 min

Nettisivujen ostamista tai rakentamista harkitessa on hyvä tietää hieman taustoja, mitä kaikkea prosessiin sisältyy. Erilaisilla toteuttamistavoilla on omat etunsa ja haittansa, ja ongelmatilanteet voidaan ratkaista useilla eri tavoilla. Halusimme valaista hieman sitä kaikkea, mitä sivujen rakentamiseen liittyy. Lyhyesti sanottuna käymme yhdessä läpi:

  • Millä eri tavoilla sivut voidaan rakentaa?
  • Mikä on verkkotunnuksen ja nimipalvelimen tehtävä?
  • Missä sivut fyysisesti sijaitsevat ja mitä palvelimelta tulisi odottaa?
  • Miten päivitys ja ylläpito voidaan tehdä?
  • Minkälaisia teknisiä ominaisuuksia sivuilla voi olla?

Vaihtoehtojen tiedostaminen auttaa merkittävästi, jos haluat kilpailuttaa www-sivujen valmistusta ja ymmärtää, miksi palvelut ovat eri hintaisia. Mutta pitemmittä esipuheitta käydään läpi, millä eri tavoilla internetsivut voidaan rakentaa.

Staattiset verkkosivut

Yksinkertaisemmassa muodossa www-sivut sisältävät HTML-merkintäkieltä, CSS-tyylejä ja mahdollisesti JavaScript-koodia sekä kuvia. Kaikki, mitä sivun näyttämiseen vaaditaan, löytyy näistä tiedostoista, jotka voidaan parhaimmillaan sisällyttää yhteen tiedostoon. Tällöin nettisivut toimivat jokaisella HTTP-palvelimella sekä paikallisesti selaimella katsottuna. Varmuuskopiointi ja palvelimelle siirtäminen on yksinkertaista ja helppoa.

Sivujen tekstin muuttaminen tai kuvan vaihtaminen on suhteellisen helppoa ja se voidaan tehdä tekstieditorilla. Ulkoasuun liittyvät muutokset ovat kuitenkin vaikeampia tehdä ja vaativat HTML/CSS-osaamista. Parhaimpina puolina staattisissa sivuissa ovat nopeus ja tietoturva, joka on huippuluokkaa, koska itse sivuun ei voida hyökätä kunnolla. Jos et tarvitse erikoisempaa toiminnallisuutta etkä halua itse päivittää sivuja tai päivitystarpeet ovat minimaalisia, on tämä lähestulkoon aina se järkevin vaihtoehto.

Staattiseksi muunnetut verkkosivut

Staattisten sivujen päivittämistä varten on rakennettu erilaisia generaattoreita, joiden avulla staattisten sivujen tietoturva ja nopeus saadaan yhdistettyä parempaan päivitettävyyteen. Staattisten sivujen generaattorit ovat ikään kuin tietokannattomasti toimivia järjestelmiä, jotka rakentavat ylläpitäjien syötteen ja rakennettujen teemojen perusteella staattiset kotisivut.

Nämä kuitenkin saattavat vaatia Markdown- tai YAML-merkintäkielen osaamista tai jonkinlaista muuta teknistä osaamista eikä ole aina kovin helppokäyttöisiä. Sivujen rakennemuutokset saattavat olla myös rajoitetumpia kuin joillakin kunnollisilla CMS-järjestelmillä, jolloin sivujen asettelun päivittämiseen vaaditaan syvempää osaamista.

Dynaamiset verkkosivut

Staattisten sivujen vastakohtia ovat nettisivut, joissa tieto generoituu reaaliaikaisesti palvelimella tai sivuilla vierailijan verkkoselaimessa. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että palvelin rakentaisi erillisistä PHP-koodatuista tiedostoista yhtenäisen HTML-tiedoston, joka tarjottaisiin sivun kävijöille reaaliaikaisesti. Tämän etu on se, että useisiin sivuihin vaikuttavia muutoksia ei tarvitse tehdä erikseen jokaiseen tiedostoon, vaan yhden muokkaaminen riittää. Tästä on huomattavaa etua varsinkin silloin, kun sivuja on paljon tai asioita halutaan automatisoida.

Verkkosivut CMS-järjestelmällä

Tämä on nykyisin yleisin kotisivujen toteutusmuoto, jota tarjoaa lähestulkoon jokainen verkkosivuja rakentava yritys. CMS- eli sisällönhallintajärjestelmä mahdollistaa sivujen helpon päivittämisen ja esimerkiksi blogin ylläpitämisen. Tunnetuimpia CMS-järjestelmiä ovat WordPress linkki avautuu uuteen ikkunaan, Drupal linkki avautuu uuteen ikkunaan ja Joomla! linkki avautuu uuteen ikkunaan, jotka ovat jo vuosia hallinneet markkinoita. Näiden lisäksi on olemassa myös paljon muita CMS-järjestelmiä, jotka soveltuvat toisiin tilanteisiin paremmin kuin suositummat järjestelmät.

Mies tikkailla päivittämässä kuvaa kotisivuille

CMS-järjestelmä helpottaa päivittämistä ja sen erinomainen käytettävyys tarjoaa lähes täyden muokkaamismahdollisuuden ylläpitäjälle. Usein CMS-järjestelmään rakennetaan perustoiminnallisuuden ja rungon sisältävä teema, minkä jälkeen haluttuja ominaisuuksia laajennetaan lisäosilla. Muokattavuudesta ja helposta lisäosien asentamisesta seuraa kuitenkin väistämättä ongelmia, kuten koodin päällekkäisyyksiä, heikosti rakennettua koodia, tietoturva-aukkoja, sivujen hidastumista sekä jatkuvaa päivityksistä huolehtimista. Kaikesta huolimatta tämä on yleensä paras vaihtoehto, kun sivuja halutaan päivittää itse, vaikkapa blogia varten. Ongelmilta voidaan paremmin välttyä, kun sivu räätälöidään suoraan tarpeisiin soveltuvaksi.

SPAt

Yhden sivun verkkosovellukset eli SPAt (Single-page application) muuttavat sivua dynaamisesti käyttäjän toiminnasta. Nämä voivat toimia joko palvelimella tai sitten asiakkaan puolella renderöityvinä. Näiden etuna on se, että kun sivu on kerran latautunut, on käyttäminen todella nopeaa, koska mahdollisesti koko toiminnallisuus on ladattuna laitteen muistiin ja käyttö tapahtuu samalla sivulla. Palvelimen ei tarvitse siis ladata muita sivuja sisäisiä linkkejä klikatessa, mistä seuraisi pieni viive, kunnes uusi sivu lopulta avautuisi. Nimensä mukaisesti nämä ovat päteviä vaihtoehtoja, kun kävijöille tarjotaan sovellusmaista kokemusta, mutta ne ovat harvemmin hyviä ratkaisuja yrityksen kotisivuina.

Verkkokaupat

Verkkokauppoja varten on rakennettu omia järjestelmiä, jotka usein tarjoavat laajat ominaisuudet kaupan ylläpitämiseen. Tällaiset järjestelmät kuten Magento linkki avautuu uuteen ikkunaan, PrestaShop linkki avautuu uuteen ikkunaan, ja OpenCart linkki avautuu uuteen ikkunaan tarjoavat ratkaisuja suuremmille verkkokaupoille. Pienimuotoisemmat kaupat voidaan luoda myös CMS-järjestelmien lisäosilla, kuten WooCommercella linkki avautuu uuteen ikkunaan tai Shopify linkki avautuu uuteen ikkunaan-kotisivukoneella. Verkkokauppaa suunnitellessa on hyvä pohtia, kuinka laajasta tuotevalikoimasta on kyse, paljonko käyttäjiä ja ylläpitäjiä tulee suurin piirtein olemaan, paljonko liikennöintiä voisi tulla kuukausitasolla ja onko tarkoitus laajentaa toimintaa lähivuosina samalla verkkosivulla. Jos pohdit verkkokaupan pystyttämistä tai olemassa olevan päivittämistä, kannattaa tutustua artikkeliimme Verkkokaupan perustaminen.

Verkkokaupoissa tietoturvasta tulee huolehtia erityisen tarkkaan, koska pieni moka voi kasvaa suuriin mittasuhteisiin. Tahallisesta järjestelmän päivittämisen väliin jättämisestä tai palvelimen tietoturvan välinpitämättömyydestä johtuva haavoittuvuus, jota hyödynnetään hyökkäyksessä, saattaa aiheuttaa nimittäin suuria kustannuksia yritykselle ja pahimmassa tapauksessa viedä pienemmän yrityksen konkurssin partaalle. Usein rahallista menetystä suurempi paha on kuitenkin maineen menetys. Harvempi nimittäin uskaltaa enää käyttää verkkokauppaa, joka on kerrankin joutunut tietomurron kohteeksi.

Progressiiviset verkkosovellukset

PWA (Progressive Web Application) on yleistyvä teknologia, jonka avulla lähestulkoon mistä tahansa verkkosivusta saadaan miltei natiivia ohjelmaa vastaava mobiilisovellus. Tekniikan avulla voidaan tarjota nettisivujen käyttämistä offline-tilassa, mikä on hyödyllistä, kun mobiiliverkon yhteys katkeilee. Tämän lisäksi tietoja voidaan ladata ennakkoon selaimen välimuistiin, jolloin sivujen käyttäminen nopeutuu. Kolmanneksi kävijälle voidaan tarjota mahdollisuutta asentaa nettisivu mobiililaitteen aloitusvalikkoon. Tällä tavalla asiakas tulee helpommin uudestaan sivuille ja nettisivun käyttäminen helpottuu. Tekniikka tarjoaa myös muita mahdollisuuksia, kuten mobiililaitteissa tuttujen sovellusominaisuuksien hyödyntämisen.

Näitä kaikkia edellä mainittuja teknologioita ja sovelluksia erottaa myös se, ovatko ne kaupallisia eli lisenssimaksullisia vai avoimeen koodiin perustuvia, joita voidaan käyttää ilmaiseksi. Tämä on syytä ottaa huomioon, kun arvioidaan budjettiin soveltuvia ominaisuuksia. Listastamme puuttuvat kaupalliset kotisivukonepalvelut ja hostingpaneeleihin kytketyt kotisivukoneet, koska pidämme näitä surkeimpina verkkosivuvaihtoehtoina emmekä siksi tarjoa näitä asiakkaillemme. Poikkeamme tästä säännöstä kuitenkin Shopifyn kanssa, koska aloittavalle verkkokaupalle se on toisinaan budjettiin sopivampi.

Verkkotunnus ja nimipalvelimet

Verkkotunnus eli domainnimi on ehdoton, jotta asiakkaat voivat muistaa kotisivun osoitteen. Verkkotunnus tulisi olla myös uniikki ja mieluiten yrityksesi nimi. Toisen domainnimen alla olevat sivut antavat nimittäin hyvin epäammattimaisen kuvan. Esimerkiksi omayritys.parhainpalvelin.fi ei anna yhtä luotettavaa kuvaa yrityksestä kuin omayritys.fi-osoite. Sama pätee sähköpostiosoitteisiin, ja nykypäivänä jokaisella yrityksellä tulisi olla sähköpostiosoite omalla verkkotunnuksella. Verkkotunnukset maksavat yleensä alle 20€/vuosi riippuen siitä, mitä kautta tunnuksen hankkii, mikä tunnuksen pääte on ja mitä muita ominaisuuksia kauppaan sisältyy. Lyhyet tunnukset muodikkailla päätteillä saattavat kuitenkin maksaa useita satoja euroja vuodessa.

Liikenne- ja viestintäviraston sivuilta linkki avautuu uuteen ikkunaan voit katsoa luotettavasti, olisiko haluamasi suomalainen verkkotunnus vapaana. Verkkotunnuksia selatessa kannattaa olla tarkkana, mistä vapaana olevia etsii, koska osa välittäjistä toimii kierosti. Eräät verkkotunnusvälittäjät ovat nimittäin varanneet heidän kauttaan haettuja vapaana olevia verkkotunnuksia itselleen ja sitten tarjonneet näitä kalliimmalla hinnalla hakijalle.

Nimipalvelimet osoittavat verkkotunnuksen oikeaan IP-osoitteeseen ja toisin päin. Eli yksinkertaistettuna jokaisella Internetin palvelimella on oma IP-osoite, johon yhdistämällä pääsee käsiksi palvelimen tarjoamiin tiedostoihin. Esimerkiksi valkohattu.fi löytyy osoitteesta 95.216.163.249, ja laittamalla tämän osoitteen selaimen osoitepalkkiin pääset sivuillemme. Jotta verkkotunnukset toimisivat oikein, tarvitsee tunnukseen lisäksi liittää nimipalvelimia, jotka osoittavat, missä osoitteessa kotisivut sijaitsevat. Verkkotunnukseen osoittavia nimipalvelimia olisi hyvä olla vähintään kaksi vikasietoisuuden vuoksi. Nimipalvelimen ollessa vikatilassa ei verkkotunnukseen yhdistäminen nimittäin onnistu, ja tällöin asiakkaat eivät pääse yrityksen kotisivuille.

Domainin rekisteröinnin yhteydessä siis kannattaa miettiä, millaiset nimipalvelimet tulevat samalla ja mitä muita ominaisuuksia on tarjolla. Merkittäviä lisäominaisuuksia ovat mm. WHOIS-suoja, DNSSEC-tuki, nimipalvelinten laatu ja määrä, helppo ja kattava DNS-muokkaus, sähköpostipalvelu sekä hyvä asiakastuki. Domaintunnusten hintojen vaihtelevuudelle löytyy usein muitakin syitä kuin ylläpitäjien ahneus. Tärkeintä on kuitenkin aina pitää oikeudet omaan tunnukseen omalla yrityksellä, jotta erimielisyyksien ilmetessä palvelua voi vaihtaa.

WWW-palvelin

Nettisivut vaativat aina jonkin palvelimen, joka tarjoaa kotisivut kävijöiden käytettäväksi. Palvelin on hyvä suhteuttaa sivujen toimivuusvaatimuksiin, ennakoituihin kävijämääriin ja tiedonsiirtomääriin, tallennustilaan, palvelutasovaatimuksiin ja tarvittaviin lisäpalveluihin. Palvelinten hinnat vaihtelevat ilmaisesta tuhansiin euroihin kuukaudessa, ja useimmiten hinta määrittelee pitkälle laatutason. Voit lukea palvelimista tarkemmin artikkelistamme Palvelinvaihtoehdot yritykselle sekä lisää tarjoamastamme palvelimesta ja ylläpitopalvelusta.

Halvimpia vaihtoehtoja ovat webhotellit, joissa satoja sivuja on ahdettu samoille resursseille. Erityisesti edullisimmat näistä ovat usein ylimyytyjä ja rajoitettuja käytön suhteen. Webhotellit eivät myöskään kestä kuormitusta, vaan jos jokin näistä nettisivuista saa suuren kävijäpiikin, hidastaa se kaikkia webhotellin sivuja. Merkittävin asia webhotellissa on se, että kaikki saman palvelimen käyttäjät ovat naapureita keskenään ja jakavat näin ollen myös palvelun ikävät seuraukset. Esimerkiksi jos joku naapuri hakkeroidaan, voi siitä koitua kohtalokkaita seurauksia muille naapureille. Vaikka webhotellin tietoturva olisi huippuluokkaa eikä yhden naapurin tietomurto laajenisi muualle, yhden sivun murtamisen vuoksi myös kaikkien naapureiden sivut voivat joutua verkkoselainten estolistoille. Nettisivut olisivat tällöin useimpien käyttäjien saavuttamattomissa, ja tämän lisäksi selain antaisi varoituksen haitallisesta nettisivusta. Tämä tarkoittaa vakavaa maineen menetystä, mikä on huomattava riski lähestulkoon yritykselle kuin yritykselle. Maineen lisäksi tilanne vaikuttaa suoraan yrityksen talouteen, kun sivut häviävät tyystin hakukoneista, ja negatiivisen pisteytyksen nostamisessa takaisin voi mennä todella kauan.

Jos www-sivusi ovat staattiset, kävijämääriltään vähäiset tai toiminnallisuuksiltaan suppeat, on oma palvelin kuitenkin todennäköisesti ylimitoitettu tarpeisiin, ja tällöin webhotellien ja "palvelittomien" ratkaisujen hyödyt voittavat niiden haitat. Tilanne on hyvä arvioida tapauskohtaisesti käytettävään budjettiin suhteutettuna. Varakkaampien yritysten ei kannata ottaa tarpeetonta riskiä halvoilla ratkaisuilla, mutta toisaalta vasta aloittaneen tai pienemmän yrityksen ei kannata myöskään maksaa turhasta. Jos yritykseltäsi puuttuu palvelin, voimme auttaa sopivan webhotellin etsimisessä tai tarjota omaa ylläpidettyä VPS-palveluamme.

Ylläpito ja päivittäminen

Kotisivujen ylläpitäminen sekä kiinnostavina että tietoturvallisina voidaan jakaa neljään osa-alueeseen, jotka on hyvä tietää ennen lopullista ratkaisua. Asiaa pohtiessa kannattaa miettiä: Tarvitseeko yrityksesi sivuja päivittää usein? Ja mitä asioita haluat ulkoistaa muiden hoidettaviksi?

Palvelimen ylläpito

Tietoturvasta huolehtiminen alkaa palvelimesta, joka mahdollistaa sivujen toimivuuden. Tämä asia kannattaa ulkoistaa, ellei yrityksellänne ole ammattitaitoista IT-henkilöstöä. Tästä ei normaalisti tarvitse huolehtia kotisivuja ostettaessa, vaan tekijät antavat ratkaisuehdotuksia. Meiltä on mahdollista saada sekä palvelin että sen ylläpito ostopalveluna.

Verkkosivujen ohjelmakoodin ylläpito

Nettisivut vaativat toisinaan käytetyn koodin ylläpitoa, mitä kannattaa miettiä myös rakentamisvaiheessa. Sisällönhallintajärjestelmällä toteutetuissa sivuissa tulee ylläpitää CMS-järjestelmää ja mahdollisia asennettuja lisäosia. Ylläpidettäviä asioita saattaa olla kuitenkin muitakin, mikä riippuu täysin siitä, miten sivut rakennetaan. Esimerkiksi sivujen rakentamisessa voidaan hyödyntää ulkopuolisia ohjelmakirjastoja tai itse rakennettuja sovelluskomponentteja, joihin tehdään myöhemmin päivityksiä, joista osa on tärkeitä tietoturvapäivityksiä. CMS-järjestelmien perusluonteinen päivittäminen on yleensä helppoa opiskella itse, ja vasta ongelmatilanteissa voidaan kääntyä tekijän puoleen.

Jos sivut rakennetaan hyviä standardeja noudattaen ja hyödyntämällä luotettavia sekä päivitettyjä kirjastoja ja komponentteja, sivut voivat toimia pitkään ilman päivitystä. Tämä on kuitenkin mahdollista vain, jos sivut tehdään ilman CMS-järjestelmiä, jotka vaativat aina aktiivista päivittämistä.

Kotisivujen päivittäminen

Hankkimisvaiheessa kannattaa huomioida kotisivujen tekstien ja kuvien päivittämistarve. Onko tarvetta blogikirjoituksille, alennuskampanjoille, hintamuutoksille, kuvien lisäämiselle tai muille muutoksille? Entä kuinka pitkälle tätä voidaan itse tehdä ja kuinka monta muokkaajaa sivuilla tulee olemaan? CMS-järjestelmät tarjoavat yleensä helppokäyttöisimmän päivitysmahdollisuuden sekä käyttäjähallinnan. Eli tällöin kaikille päivittäjille ei tarvitse antaa koko järjestelmän tunnuksia. Tämä on hyödyllistä erityisesti silloin, kun päivittäjiä on useampia ja osaaminen tai luotettavuussuhteet ovat eri tasolla.

Varmuuskopiointi

On tärkeää huolehtia myös varmuuskopioinnista, jotta www-sivut eivät häviä yhtäkkiä jonkin virheen, huolimattomuuden tai hyökkäyksen vuoksi. Varmuuskopiointi voidaan tehdä palvelimen puolella tallentamalla levykuvia kokonaisuudesta, CMS-järjestelmissä lisäosien avulla tai manuaalisesti kopioimalla verkkosivukansio tiedostoineen ja tietokantoineen. Varmuuskopioita kannattaa ottaa varastoon myös itselle, ja uusien kotisivujen rakentamisen jälkeen on hyvä säilyttää alkuperäinen kopio itsellä. Tämä myös mahdollistaa sen, että huonon palveluntarjoajan voi nopeasti vaihtaa seuraavaan, jos homma ei toimi kunnolla.

Muita teknisiä ominaisuuksia

Käytettävyys

Miltei jokaisessa nettisivussa tärkeintä on sivujen looginen ja selkeä ulkonäkö, joka johdattaa kävijän eteenpäin. Käytettävyysnäkökulmat on hyvä ottaa huomioon jo sivua suunnitellessa, koska osa ideoiduista ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista saattaa vahingoittaa sivujen helppoa käyttöä. Haastavaa tästä tekee se, kun halutaan rikkoa normeja ja tehdä hieman erilaisempaa kuin mihin käyttäjät yleensä ovat tottuneet. Tässä kaikessa auttaa kuitenkin ymmärrys siitä, millä tavoin hyvät käyttöliittymät rakennetaan ja miten väreillä, kirjasintyypillä, fonttikoolla ja painolla korostetaan asioita. Verkkosivun käytettävyysasioista ja niiden parantamisesta löydät lisää tietoa Käytettävyys ja käyttökokemus -artikkelistamme.

Responsiivisuus

Responsiiviset nettisivut toimii kännykässä

Mobiililaitteiden yleistyessä www-sivuista alettiin rakentamaan erillisiä mobiiliversioita, jotka suunnattiin mobiilikäyttäjille kävijän selaimen lähettämän otsikkoarvon mukaan. Tämä oli kuitenkin päivittämisen kannalta kömpelö ja kustannuksiltaan kallis tapa, koska se vaati kahden erillisen sivuston rakentamisen. Sen sijaan asia voidaan hoitaa tarjoamalla sama sivu käyttäjän laitteesta riippumatta ja sovittamalla sivu näyttöön käytettävän resoluution mukaisesti. Useimmille verkkosivuille suurin osa liikenteestä tuleekin mobiililaitteista, ja tämän vuoksi tähän on aiheellista kiinnittää huomiota. Kotisivuja suunnitellessa ei siis kannata edes kuvitella rakentavansa niitä ilman responsiivisuutta. Lähinnä kannattaa miettiä oman kohderyhmän mukaisesti, tehdäänkö sivuista ensisijaisesti mobiililaitteille suunniteltuja vai ennen kaikkea isoilla näytöillä hienoja, mutta kännyköillä pelkistetympiä.

Visuaalinen näyttävyys

Silmiä hivelevä animaatio, korkealaatuiset kuvat ja taustalla pyörivä videoklippi lisäävät kaikki sivuston visuaalista ilmettä ja luovat siitä joukosta erottuvan. Suunnitteluvaiheessa kannattaa kuitenkin miettiä, kuinka suuri painoarvo annetaan sivun koristeellisuudelle. Millä tavalla yritys haluaa erottua? Toisaalta interaktiiviset ominaisuudet lisäävät kiinnostavuutta ja viihdyttävät käyttäjiä, mutta ne kuitenkin vaikuttavat sivun suorituskykyyn. Joten tehtävässä on syytä tasapainotella ja suhteuttaa nämä seikat yrityksen kohderyhmään.

Nopeus & suorituskyky

Loistokkaan ja muodikkaan sivun kääntöpuolena on usein sen hitaus ja pätkivyys. Sivujen latausnopeus vaikuttaa huomattavasti käyttökokemukseen ja useita sekunteja latautuvilta nettisivuilta poistutaankin hyvin nopeasti. Pahimmassa tapauksessa kävijä ei jää edes odottamaan ensimmäistä latautumiskertaa, vaan sulkee välilehden tai painaa selaimen takaisin-nappia. Tällöin muutoin hieno ja mahtava sivu jää kokonaan näkemättä asiakkaalta. Hitaat sivut saavat myös pisteytysrangaistuksia hakukoneilta ja päätyvät lopulta heikoille sijoille hakukoneissa. Näiden ongelmien vuoksi on syytä rajoittaa jokaisen sivun ladattavaa kokoa ja optimoida kuvat sekä koodipätkät huolella.

Nettisivun voi täyttää myös suurella määrällä animaatioita, taustavideoita, ääninäytteitä ja taustalla jatkuvasti pyörivää ohjelmakoodia. Tämä kaikki tietysti hidastaa latausnopeuden lisäksi sivun käyttöä, mikä on erityisesti havaittavissa tehottomammilla laitteilla, kuten kännyköillä. Taustalla pyörivä ohjelmakoodi vaatii aina enemmän suoritustehoa ja siksi käytettävän koodin tulisi olla aina hyvin optimoitua ja harkittua. Jos haluat tietää enemmän sivujen nopeuttamisesta tai vaikkapa testata omat sivut, kannattaa tutustua artikkeliimme Verkkosivun nopeus ja suorituskyky.

Hakukoneoptimointi

Maapalloa katsotaan suurennuslasin läpi

On tärkeää rakentaa verkkosivut alusta pitäen tukemaan hakukoneita, jotta ne sijoittuisivat hyville hakusijoille. Hakukoneoptimointi on kaiken kaikkiaan pitkäkestoinen projekti, mutta merkittävää on, miten prosessin aloittaa. Domainnimi, websivujen tekninen rakenne, metatiedot, mobiililaitteilla toimivuus, tietoturvallisuus sekä sivujen latausnopeus ja suorituskyky ovat merkittäviä tekijöitä siinä, kuinka hyvin kotisivut löytyvät Googlesta ja muista hakukoneista.

Kilpailuttaessasi tekijöitä ota selvää myös, millä tavalla hakukoneoptimoinnista huolehditaan. Esimerkiksi pelkän SEO-lisäosan asentaminen ja konfiguroiminen WordPressiin ei ole tae siitä, että koodi olisi kunnollista, sivut toimisivat nopeasti ja kunnollisesti kaikilla laitteilla tai että sisältö päätyisi hakukoneisiin. Hakukoneiden suosion saaminen vaatii lisäksi pitkäjänteisyyttä sekä suunnitelmallista ja asiantuntevaa sisällöntuotantoa.

Tiedonsiirron salaus

Nykypäivänä kaikki verkkosivut ovat tarpeen suojata TLS-salauksella, vaikkei sivuilla olisi mitään arkaluontoista dataa, koska tämä vaikuttaa hakukonesijoituksiin. Eli salaamaton sivu saa suoraan huonommat hakukonetulokset Googlelta. Voit lukea lisää salauksesta artikkelistamme Tarvitsevatko nettisivut salausta? Palvelimen hankintaa pohtiessa kannattaa siis tarkistaa, että salausmahdollisuus on tuettuna.

Lakivelvoitteet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) linkki avautuu uuteen ikkunaan astui voimaan toukokuussa 2018 ja tämä pakottaa jokaisen EU:n kansalaisten tietoja hyödyntävän yrityksen huolehtimaan lain velvoitteista sakkojen uhalla. Tämän lisäksi on hyvä huomioida aiemmat EU:n direktiivit, jotka koskevat mm. keksitiedostojen asettamista. Tietenkään unohtamatta Suomen lainsäädännön tuomia velvoitteita (Tietosuojalaki 1050/2018) linkki avautuu uuteen ikkunaan. Lisätietoja GDPR:n vaikutuksista ja pohdintaamme asiasta löydät kirjoituksestamme Vuosi GDPR:n jälkeen.

Turvallisinta ja helpointa on tietysti olla tarkkailematta kävijöitä, välttää keksitiedostojen hyödyntämistä ja kävijöiden henkilökohtaisten tietojen tallentamista, mutta aina tämä ei ole mahdollista. Vastuu lakiasioissa on aina sivuston omistajalla, ja siksi nämä asiat on syytä tiedostaa itsekin. Sivujen tekijä, muista lähteistä päivittyvä kolmansien osapuolien koodipätkä, automaattisesti muuttuva mainosverkosto, palvelimen ylläpitäjä tai palvelimen omistaja saattavat aiheuttaa ongelman lain suhteen, mutta vastuu asiasta jää aina yritykselle, jonka sivuista on kyse.

Saavutettavuus

Esteettömyysvaatimusten noudattaminen verkossa on nykyisin ehdotonta julkisen sektorin sivuissa, mutta usein tämä sivuutetaan varsinkin pienempien yritysten kotisivuilla. WWW-standardeja ja suosituksia kehittävä ja ylläpitävä organisaatio W3C (World Wide Web Consortium) on julkaissut WCAG-standardin (Web Content Accessibility Guidelines) linkki avautuu uuteen ikkunaan, jonka mukaisesti verkkosivustot tulisi rakentaa, jotta fyysisesti rajoittuneille ihmisille voitaisiin tarjota kunnollinen selainkokemus. Jälleen kerran on syytä pohtia kohderyhmää, mutta turvallisempaa on aina rakentaa sivut suoraan WCAG:in mukaisesti. Apuja saavutettavuuden parantamiseen saat artikkelistamme Saavutettavuus verkossa.

Mihin asti käyttäjiä tuetaan?

Web-teknologiat kehittyvät jatkuvasti, mutta osa käyttäjistä ei päivitä selaimiaan tai vaihda toimivampiin laitteisiin. Tähänkin joudutaan ottamaan kantaa ja valitsemaan, tarvitseeko yrityksen kotisivujen tukea vanhoja selaimia. Tarve tähän pienenee vuosi vuodelta, ja toisaalta vanhojen selainten tuki tarkoittaa joistakin ominaisuuksista luopumista ja tiedostokokojen kasvamista. Toisaalta olisi ikävää, jos sivut eivät toimisi osalla asiakkaista.

Useimmat verkkosivut tarkkailevat ja analysoivat käyttäjiä jollakin tapaa, ja tästä syystä monet nettisurffailijat käyttävät selaimissaan lisäosia, jotka muuttavat sivustojen rakennetta. Mainosverkostot ja hakkeroidut verkkosivut lisäävät vaaratilanteita, ja osa käyttäjistä päättää viisaasti estää JavaScriptin suorittamisen kokonaan. Tämä taas hajottaa ison osan verkkosivujen toiminnallisuudesta, eivätkä kaikki kehittäjät vaivaudu tukemaan tällaisia käyttäjiä. Useimmilla sivuilla tämä on kuitenkin mahdollista toteuttaa. Esimerkiksi tämä sivusto toimii hyvin ilman JavaScriptiäkin, ainoastaan muutamia lisäominaisuuksia häviää.


Yrityksen kotisivujen luonti ja sivun tekijöiden valikoiminen ei ole kovin helppoa suuren tarjonnan ja erilaisten huomioon otettavien tekijöiden vuoksi. Vaikka miltei mikä tahansa nettisivu onkin parempi kuin ei mitään, sivut vaikuttavat kuitenkin koko yrityksestä muodostettuun kuvaan. Yhtä totuutta ei ole, vaan toisille riittävät yksinkertaiset sivut, kun taas toiset yritykset tarvitsevat paremmat. Toivottavasti artikkeli valaisi, mitä kaikkea sivuissa on hyvä huomioida, jotta voit tehdä harkitumman päätöksen.

Saattaisit kiinnostua myös näistä